Vestfold Ukuleleklubb

Vestfold Ukuleleklubb

Spiller: Lørdag 16. juni, kl. 13:45-14:15 - Storescene

Vestfold Ukuleleklubb er pr. i dag 61 medlemmer. Vuk spiller hver tirsdag og har tre undergrupperinger: Ukulele Rebels, Ukkelellene og Ukultele.

Vuk ble startet 23.09.2003 og er 15 år i år.