Stands

Gøy med ukulele
Vi selger Sunlite ukuleler med innebygget tuner, ukulelebager, plekter, reimer, tunere og bøkene i Gøy med Ukulele-serien. www.goymedukulele.com

Nordisk ukulele
Vi vil vise og selge ukuleler av forskjellige modeller, og diverse tilbehør. Det blir Marcus Roos som representerer oss. Vår webside er www.nordiskukulele.no

UkuleleStine
På denne standen kan du få info om Ukulelejam i Oslo, ukulelekurs, workshops, Oslo Ukuleleklubb og Oslo Ukuleleorkester. Ta en brosjyre og meld deg på vårt nyhetsbrev!

Copyright 2019 © Osloukulelefestival